fbpx

Ülly Enn: Kuidas uuel ajajärgul noorte jaoks olemas olla?

Meil on uus olukord. Eestis, maailmas, võib isegi tunduda, et kõikjal ja kõiges. Noortevaldkonna vaatest on nüüd sealhulgas teistmoodi see, et noored ei saa enam minna kooli, noortekeskusesse ja huviringi. Vähemasti mitte sellisel moel, mis on neile juba tuttav, armsaks saanud ja tähtis.

Kuidas noor selles tänases olukorras end tunneb ja kuidas ta hakkama saab? Ma julgen öelda, et see on põhiküsimus meile, kes me tegutseme noorte heaks. Kuid selles mõttes ei ole olukord meie jaoks sugugi uus. Noorsootöö tuumaks on hea kontakt ja usaldusväärne suhe noorega, tema vajadustest ja huvidest lähtumine ning me vajame jätkuvalt parimaid lahendusi selleks, et seda usaldusväärset head suhet hoida. Hoida noorega kontakti ja pakkuda talle tuge olukorras, kus me ei saa enam noorteka kott-toolil või näiteringis maailmamuresid üksipulgi lahti harutada või ühise lühimatkaga stressi maandada. Hea kolleeg, kuidas me saaksime seda praegu kõige paremini teha?

Näiteks Tartu Noorsootöö Keskus on kutsunud noori üles kontakteeruma noorsootöötajatega läbi sotsiaalmeedia kanalite, öeldes selgelt välja: „Nad on teie jaoks olemas ka siis, kui keskused on kinni. Ühtlasi jälgi meie keskuste Instagrame, et saada osa nutimaailma vahendusel põnevatest tegevustest ja väljakutsetest“. Mida veel saaks teha? Kuulutada, et jätkame tööd Google Hangouts Meet, Zoom’i või muude digilahenduste kaudu nüüd hoopis kindlatel aegadel videokohtumistena? (Muide, SpeakSmart on avaldanud väga hea eestikeelse videojuhendi „Zoomi kasutamine e-koosolekuks“). Seada noortekeskuse sotsiaalmeedias sisse online tugi, kus noorsootöötajad nö valveaegu teevad ja noortega sel moel kontaktis hoidmise sisse seavad? Või hoogustada tuge noortelt noortele  lühivideote konkursi, Instagram Live või mõne muu nutilahenduse kaudu, mida noored juba aktiivselt kasutavad? Meie sammud peavad igal juhul eeskätt lähtuma sellest, mida noored praegu kõige enam vajavad.

Olen kindel, et noortel on suur huvi selle vastu, mis toimub. Miks ikkagi on tähtis püsida kodus? Kuidas ennast hoida? Mida see viirus endast üldse kujutab? Nii nagu kõigil teistel, on ka noortel vajadus leida usaldusväärset ja noorele mõistetavat infot ning üha muutuva olukorraga end kursis hoida. Üleriigiline noorteinfoportaal Teeviit.ee oli juba varasemalt kuulutanud märtsikuu noorte digielu ja meediapädevuse kuuks. Teemakuu pealkirjaks on „Minu mänguväljak on internet“ ja ma ei kujuta ette, et saaks olla asjakohasemat olukorda noorte meediapädevuse toetamiseks, info otsimise oskuste arendamiseks ja infoallika asjakohasuse hindamiseks  jms. Teeviida lehelt leiab ka käitumissoovitusi noortele eriolukorra ajal. Mida veel annaks ära teha noorteinfo kaudu erinevatel tasanditel?

Nüüd, kus õppetöö jätkub distantsõppe vormis, on ka see enamike noorte jaoks uus olukord. See võib olla väga põnev, aga paljude jaoks ilmselt ka väga suur väljakutse. Õpipädevus on üks elukestva õppe võtmepädevustest, mis on ka noorsootöö kaudu toimuva mitteformaalse õppimise keskmes ning esmalt tulebki noortel nüüd distantsõppe tingimustes õppima harjuda. Teeviit.ee’st leiavad noored ka sellealaseid vihjeid ja soovitusi, näiteks selle kohta, kuidas efektiivselt õppida ja infot paremini meelde jätta.

Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut on koondanud mõned sellealased soovitused ka noortega töötavatele spetsialistidele ja küsimus noortevaldkonnale on: kuidas saaksime noorsootöö kaudu praegu täiendavalt toetada õpimotivatsiooni ja -harjumust, ennastjuhtivat õppima õppimist? Ehk vajavad noored just praegu ka selles toekamat abi noorsootöötajatelt, kes saavad just noorsootöö meetodite kaudu aidata noortel teadvustada oluliste õpiavastuste tähenduslikkust, leida põnevaid viise koos tegutsemiseks ja üksteiselt õppimiseks? Usun, et siin oleks hea nii koolinoorsootöö tegijatel kui teistel kohaliku tasandi noorsootöötajatel pidada nõu ka lähima kooli õpetajatega ja mõelda, kuidas koostöös üksteisega praegu tegutseda võiks, et noori võimalikult hästi kaasata ja kaasas hoida.

Selleks, et jätkata head sisulist tööd noortega arendavates tegevustes noorte teadmiste, oskuste ja hoiakute toetamiseks, on olemas hulgaliselt digilahendusi, mis täna ka noorsootöös juba kasutusel. Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehele koondame inspiratsiooni ja näiteid, mis võiksid olla  abiks nutika noorsootöö korraldamiselEesti edtech kogukond on pannud seljad kokku ja õla alla selleks ning avanud Eesti uudsed õpilahendused tasuta kättesaadavaksSealhulgas on häid lahendusi, mida saab kasutada noorsootööks ja mitteformaalseks õppimiseks, samuti mis võivad olla abiks noorsootöö korraldajatele oma töö organiseerimiseks (näiteks Clanbeat). ENTK-le teadaolevalt on mitmed start-up’ id, sh 99math, ALPA, Tebo lahkelt valmis avama tasuta kasutusvõimaluse neil eesmärkidel ka noortevaldkonna organisatsioonidele. Ka Taskutark, Foxcademy ja Opiq on avatud. Seega, noortekeskused, huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad, noorteühingud jt – kui te leiate, et mõni neist lahendustest oleks teile abiks, võtke ühendust otse teenusepakkujaga. Uurida tasub ka Tagasi Kooli külalisloengute ja -vestluste materjale.

Tervitatav on näha noortevaldkonnas juba ka uusi algatusi töö nutikaks ümber korraldamiseks, näiteks on Tähtvere tantsukeskus käivitanud virtuaaltantsukeskuse, mille kaudu toimuvad online tantsutrennid, teooriaõpe jm, Eesti Tantsuagentuur on algatanud e-õppe nii, et postitavad igapäevaselt kuni 15-minutit vältavate tantsutrennide videod ja kutsuvad noori üles jagama klippe kodustest tantsutrennidest.

Digilahenduste puudust meil ilmselgelt ei ole, küll aga tasub meeles pidada, et nii nagu meile endale, on olukord uus ka noortele ning kui nüüd korraga tekib vajadus mitmete uute keskkondade ja lahenduste kaudu küll õppetöö tegemiseks kui noorsootöös osalemiseks, võib ka see pigem olla keeruline. Peaksime ka täie tõsidusega suhtuma sellesse, et jätkuvalt tagada mõistlik ekraaniaja maht ja hea tervislik tasakaal tervikuna. Näiteks, kui on võimalik teiste inimestega distantsi hoides õues liikuda, pakub avastusrada.ee nutikate radade näol rohkelt inspiratsiooni ja avastusi. Algatus „Liikuma kutsuv kool“ on nüüd mõneks ajaks end ümber häälestanud „Liikuma kutsuvaks koduks“ ja jagavad soovitusi, kuidas kodus õppimise ja töötamise ajal põnevalt pause teha ja säilitada tervislik liikumine ka piiratud oludes.

Aidakem noortel neid häid ressursse enda jaoks avastada, leides noorsootöö põhimõtetele tuginevalt noorte jaoks atraktiivseid ja motiveerivaid viise. Ja andkem noortele aega uue olukorraga harjuda ja kohaneda, et leida parimad lahendused oma elu juhtimiseks nüüd, kus endale olulist enam harjumuspärasel moel jätkata ei saa. Häid viiteid noorte vaimse heaolu ja toimetuleku toetamiseks leiab näiteks Peaasi.ee vahendusel. Rajaleidja on avaldanud ka soovitused, kuidas laste ja noortega koroonast rääkida.

Ühtlasi kutsume üles  jagama sotsiaalmeedias näiteid sellest, kuidas olete oma noorteühingus, noortekeskuses, huvikoolis, projektides jm töö ümber korraldanud, lisades oma postitusele teemaviite #nutinoorsootöö. Et saaksime võimalikult hästi üksteist valdkonnas inspireerida ja innustada ning viia juba loodud ja kasutajasõbralikult toimivad lahendused võimalikult paljude noorteni – ka siin on digilahendustel võimas potentsiaal. Niisiis, kuidas edasi, hea kolleeg?

 

Ülly Enn

Nutika noorsootöö suunajuht

Eesti Noorsootöö Keskus

 

Teksti suurus