fbpx

Vastseliinas on fookuses huvitegevus

Vastseliina Noortekeskuse juhataja Merlis Pajustiku sõnul on huviringi juhendajad kõige suurema potentsiaaliga noorsootöö valdkonna tegijad, keda on teadlikult kõige vähem rakendatud noorte hüvanguks. “Noor ja juhendaja kohtuvad peaaegu iga nädal ning tänu sellele tekib neil omavahel hea kontakt. Kahjuks on huviringide juhendajad üleüldisest noorsootööga seotud „süsteemist“ väljas, sest nad ei kuulu reeglina kooli, noortekeskuse ega ka kulutuuritöö süsteemi, vaid on rohkem teenuse pakkuja rollis.”

Olukorra parandamiseks otsustati Merilise eestvõttel nende piirkonnas kokku tuua võimalikult palju huvitegevuse juhendajaid, kellel on juba mõned aastad huviringi juhendamise kogemust ja noortega ka hea kontakt tekkinud. Nii korraldati 11-le huvitegevuse juhendajale 2-päevane koolitus, kus olid teemadeks noorsootöö baasoskused, noorteinfo alused, noorte osaluse ja võrgustikutöö.

Mis on peamised probleemid?

“Koolituse käigus tekkis arusaam, et ühiselt on lihtsam ja kasulik edasi liikuda.” Admnistratiivse probleemina tuli koolituse korraldamisel välja, et keeruline oli juhendajaid koolitusele saada, kuna Vastseliina piirkonnas on üle 30 huvitegevuse ning enamus juhendajaid juhendavad huviringi teise töö kõrvalt. Sellele vaatamata võis koolitust lugeda edukaks ning huvitavad olid just koolituse käigus selgunud probleemid.

Merlise sõnul tunnevad huvitegevuse juhendajad, et nad on oma töös tihti üksi. Neil on vaja tugiisikut, kes neid toetaks ning aeg- ajalt küsiks: „Kuidas Sul läheb?“. Lisaks võib tõstatatud probleemidena välja tuua, et huvitegevuse juhendajate jaoks ei ole ette nähtud koolitustel osalemise eelarvet ning ning nad vajavad, et keegi aitaks neil luua võrgustiku ja kutsuks neid kokku.

Mis saab edasi?

Merlise suureks sooviks on omavahel infot ja teadmisi jagada, ühiseid üritusi ning laagreid korraldada ja lõimida mitut huvitegevust omavahel. “Koolituse lõpus otsustati ühiselt, et jätkatakse koostööd nõnda, et üks kord kuus saavad huvitegevuse juhendajad kokku ja jagavad rõõme ning muresid. Arutatakse ühiselt erinevaid ühiseid juhtumeid ning aeg-ajalt toimuvad noorsootöö valdkonna koolitused.”

Merlise hinnangul peab ka huvitegevuse juhendajaid peab lihtsalt kaasama, sest huvitegevuse juhendajaid on alati arvuliselt rohkem kui noortekeskuse või kooli noorsootöötajaid. “Tänu huvitegevuse juhendajate teadmiste suurendamisele, on võimalik piirkonna noorsootöö taset väga palju tõsta,” lisas ta.

Teksti suurus