fbpx

Noorsootöö nädalal „Noori inspireerides“ toimus Eestis üle 270 sündmuse


Smuutide õpituba Panga Küla Avatud Noortekeskuses

Üle-eestiline noorsootöö nädal „Noori inspireerides“ tõi kokku noorteorganisatsioonide sündmused ning pakkus noortele, noorsootöötajatele ja kogukonnale laiemalt noorsootöö võimalusi tutvustavaid ning noorsootöötaja kutset väärtustavaid sündmusi.

Teemanädala eesmärk oli noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse. Täpsemalt oli teemanädalaga soov tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele kogemusi ning võimalust nende mõtestamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Kadri Koort ütles, et mitmekülgseid tegevusi jagus nii suurematele kui ka väiksematele. “Oli äärmiselt hea meel näha, kuivõrd aktiivselt ja tegusalt lõid nädalal kaasa noortega tegelevad asutused kui ka noored ise. Nädal tõi kokku tuhandeid noori ja noortevaldkonna spetsialiste, kes kõik andsid oma panuse, et nädal oleks täis positiivseid elamusi ja uusi teadmisi,” märkis ta.

Nädala raames leidis aset üle 270 sündmuse, mis tõid rohkelt ettevõtmisi ning erisuguseid tegevusi üle Eesti, kandes noorteinfo fookust. Nii toimus noortele mitmeid töötubasid, kus sai näiteks harjutada kätt ja proovida noorsootöö võimalusi kunsti, tehnika, tervise, kokanduse kui ka spordi valdkonnas. Töötubade ja vestlusringide fookuses oli vaimne tervis, internetiturvalisus ja erinevatel teemadel kogemuslugude jagamine. Lisaks toimus noorsootöötajatele suunatud sündmusi, näiteks Hiiumaa Noorsootöö Keskuse eestvedamisel saare noorsootöötajate vahetus ning Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel seminar „Peegeldav sügishüüe“.

Suuremat tähelepanu sai sel korral ka noorsootöötaja kutse ning seda paljuski just töövarjupäeva raames. Töövarjupäeval lõid aktiivselt kaasa mitmed noorteorganisatsioonid üle Eesti ja tutvustasid noortele kui ka kogukonnale laiemalt noorsootöötaja ametit ning pakkusid noortele võimalust töövarjutamiseks. Samuti toimus noorsootöötaja kutse ja ametite mitmekesisuse tutvustamiseks kampaania „Noori inspireerides“, mille käigus kirjeldasid neli noortevaldkonna tegijat noorsootöö ameteid. Kampaaniaga saad tutvuda ENTK veebilehel.

Noorsootöö nädala tegevustes lõid aktiivselt kaasa nii noortekeskused, noorteühingud, noortevaldkonna katuseorganisatsioonid, huvikoolid, koolid kui ka raamatukogud ning noorte aktiivgrupid. Mõningad näited toimunud sündmustest:

Merkuuri mobiilsed töötoad

Nädala tegevuste raames vuras Eesti eri piirkondades, Võsul, Juurus, Neemes ja Järvakandis, ringi Merkuuri mobiilne puidu- ja metalli töötubade buss. Näiteks Juuru koolis õppisid noored tundma metallivaldkonna võimalusi ja tööoperatsioone töötoas “Metallis on sädet”, kus noored meisterdasid kalalante ja mälupulga korpuseid. Võsu kooli noortega uuriti üheskoos aga puidu tehnoloogiat ja valguse levimist. Merkuuri töötubades osales kokku 85 noort.

Kohtumine Taani kirjaniku Kenneth Bogh Anderseniga

Tallinna Keskraamatukogus toimus kohtumine Taani kirjaniku Kenneth Bogh Anderseniga. Temaga vestsid juttu Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10B klassi noored. Kohtumine oli inspireeriv ning noored küsisid kirjanikult mitmeid küsimusi. Kohtumine leidis aset sarja “Kirjandus on PÕHI-line!” raames, mida korraldatakse koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindusega Eestis.

Veebinarid noorsootöö võimaluste teemal

Noortele suunatud veebinarid tõid igal päeval noorteni noorsootöö võimalusi tutvustavad teemad, kus lisaks valdkonna ekspertidele kaasati ka avalikkusele laiemalt tundud inimesi. Nii näiteks jagas ühel veebinaril youtuberAndrei Zevakin oma kogemusi huvihariduse ja huvitegevuse teemadel, soovitades noortel proovida erinevaid noorsootöö valdkonnas pakutavaid tegevusi, mis aitavad leida elus kirge.

Andrei leidis läbi muusikakooli õpingute kire muusika vastu, õppis Youtube’i õppevideote järgi selgeks muusika produtseerimise ja tegutseb nüüd ise muusika produtsendina. Samuti jagasid väärt nõu Sandra Raju, Jaak Roosaare, Alo Savi, Annely Emma Krell ja paljud teised. Veebinarid on järelvaadatavad ENTK Youtube’i kanalist ja Teeviit.ee veebist.

Narva-Jõesuu foorum “Noorteinfo vene keeles”

21. novembril korraldas Narva-Jõesuu noortekeskus foorumi “Noorteinfo vene keeles”, mille eesmärk oli kaardistada venekeelse noorteinfoga seotud probleemid ja leida üheskoos nendele lahendusi. Foorumil toimusid mitmed erinevad arutelud ja sõnavõtuga esines Eesti Noorsootöö Keskuse suurandmete projektijuht Anne Kivimäe. Kivimäe tutvustas noorteinfoportaali Teeviit ja kõneles sellest, miks on oluline edastada noortele mitmekülgset ja erinevaid valdkondi puudutavat infot. Foorumil osales üle 50 noore ja noorsootöötaja.

Rahvusvaheline ideetuba ettevõtlikkuse teemal

23.–24. novembrini toimus Tallinnas Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel rahvusvaheline ideetuba, mis tõi kokku noored nii Eestist kui mujalt, et ühiselt arutleda ettevõtlikkuse teemadel. Noored tõid välja mõtteid, mis on ettevõtlikkus, kuidas seda populariseerida ja levitada ning kuidas julgustada ja inspireerida noori nii, et nad ka oma mõtted ja ideed ise ellu viiksid. Kui üheks ideetoa eesmärgiks oli arutleda noorte mõtete ja arvamuste üle, siis teiselt poolt jagati ka enda kogemusi ja lugusid ettevõtlikkusest, motivatsioonist ja pealehakkamisest. Nii said osalejad õppida ja julgust võtta ka teiste noorte kogemustest.

Noorsootöö nädal toimus tänavu juba 8. korda. Eesti Noorsootöö Keskus tänab kõiki nädala tegevustel osalejaid ja sündmuste korraldajaid!

2018. aastal toimunuid noorsootöö nädala tegevusi rahastati riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.

Teksti suurus