Kogumikraamat “Digiareng ja noorsootöö”

Mil moel muudab digiteerimine meie ühiskonda? Milliste tehnoloogiliste võtmearenduste või megatrendidega peaksime me kursis olema? Kuidas need arengud mõjutavad noori ja nende tulevikku?

Keskendume ühiskonnas toimuva digiteerimise ja tehnoloogilise arengu uutele vaatenurkadele ning vaatleme valdkonda läbi nelja suure teema: 1) oskused ja pädevused, 2) osalemine, 3) võrdsus ning 4) kasvu- ja elamistingimuste parandamine. Peamine eesmärk on rõhutada digiteerimise tehnoloogilist, ühiskondlikku ja kultuurilist mõju noortele ning kaardistada ja rääkida asjasse puutuva tehnoloogilise arengu võimalustest ja riskidest. Raamatus tutvustame ka digitaalse noorsootöö ja nutika noorsootöö kontseptsioone ning kuidas need saavad aidata noorsootöö võimalusi ära kasutada ja probleeme lahendada praegu ja tulevikus.

Raamat on kogumik artiklitest 23 erinevalt autorilt, kes on erinevate valdkondade professionaalid Eestist ja Soomest, näiteks insenerid, futuroloogid, haridusteadlased, sotsioloogid, kognitiivteadlased, andmeanalüütikud ja linnaplaneerijad.

Kogumikraamatu on ühiselt koondanud ja toimetanud Verke, digitaalse noorsootöö kompetentsikeskus Soomes ja Eesti Noorsootöö Keskus, riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus Eestis.

Kogumiku peamine sihtrühm hõlmab noortega tegelevaid professionaale ja vabatahtlikke, aga ka noorsootöö valdkonna juhte, poliitikakujundajaid ja riigiametnikke. Raamat sobib ka kõigile, kes on üldiselt huvitatud ühiskonna digitaliseerumisest.

Lae alla kogumikraamatu PDF:

Digiareng ja noorsootöö (Est)

You may also like...